Reader Comments

Gå Ner I Vikt: Den Stora Guiden Till Viktminskning

by Kathi Boxall (2020-09-09)


3 years ago

Arthur Firstenberg är initiativtagare till en internationell petition mot 5G, "International Appeal Stop 5G on Earth and in Space". De sjukdomar 5G kan ge upphov till enligt "International Appeal Stop 5G on Earth and in Space" är: förändrad hjärtrytm - genetik - metabolism - stamcells förändringar, cancer, hjärtsjukdomar, nedsatt kognitiv förmåga, skador på DNA, minnesproblem, försämrad spermakvalitet, missfall, neurologiska skador, övervikt, diabetes, oxidativ stress, ökad autism - ADHD - astma, ökning av fria radikaler och allmänt försämrat hälsotillstånd. Bechamp: An Alternative View of Infectious Disease, att det förelåg stora konfliketer mellan Pasteur och Bechamp men att Pasteur bedrivit forskningsfusk och plagierade Bechamp och tillslut erkände att Bechamp hade rätt: "Pasteur and Bechamp had a long and often bitter rivalry regarding who was right about the true cause of illness. Som nämnts i kapitlet om isopati upptäckte en fransk forskare (Bechamp) redan 1868 att blodet inte är en steril vätska utan innehåller förstadiet till en bakterie som i en försvagad kropp kan utvecklas till en svamp. Ultimately Pasteur’s ideas were accepted by society and Bechamp was pretty much forgotten.The practice of Western medicine is based on Pasteur’s germ phobia which gives rise to the use of vaccinations, antibiotics, and other anti-microbials. 5G antas implementeras i världen under 2020 - 2021. Dokumentären "5G Apocalypse - The Extinction Event" visar forskare som varnar mot 5G, grundlös amerikansk lobbyist, oroade amerikanska senatorer som utfrågar olika läkare och organisationer om hälsorisker. Arthur Firstenberg har skrivit böcker och artiklar om hälsorisker utifrån strålning, bl.a. böckerna: The Invisible Rainbow: A History of Electric Life, Microwaving Our Planet: The Environmental Impact of the Wireless Revolution. Införandet av 5G och av internet av saker (IoT, Internet of Things/eng.) införs i olika länder utan forskning kring hälsorisker. Om du skriver in "stoppa 5G" i Facebook sökmotor finner du några svenska sidor som kan gälla antingen hela Sverige eller alternativ som är lokalt förankrade: Wifi Strålning Hälsorisker stoppa 5G, stoppa 5G, mass-aktion stoppa 5G nu, stoppa 5G i Sundsvall, stoppa 5G oetiskt experiment i Umeå, stoppa 5G Sverige.Om/när alternativ medicin integreras krävs att det utvecklas lagutrymme för att skydda kunskapskulturen och de preparat/läkemedel som används inom alternativmedicin. Bern, Lars, "Är skolmedicinens cancerbehandling effektivare än alternativ behandling? Bern, Lars, "Cancerfonden desinformerar! Det behöver även tilläggas utifrån frågan om cancer att den kunskap Erik Enby besitter - förutsättningar för det han driver fanns det redan kunskap om redan under 1800-talet. Närmast ett citat ur Knut T. Flytlie och därefter citat om att Louis Pasteur bedrev forskningsfusk på sin tid: "Vad är cancer? Förvaltningsforskare, docent i företagsekonomi vid Lunds Universitet och forskningsledare i Tillitsdelegationen, Louise Bringselius, beskriver tillit i sin rapport, "Tillitsbaserad styrning och ledning Ett ramverk", utifrån värdegrundens mjuka del som: brukarfokus, öppenhet, delegering, stöd, samverkan och kunskap. Finns tillräcklig politisk vilja för bättre tillit till vården? I Sverige saknas information om hur många patienter med alarmsymtom som utreds för cancer. Annika Dahlqvist har dragit tillbaka sin läkarlegitimation för att hon trakasserts för att hon förordar LCHF och hur patienter kan hitta sätt att läka ut sjukdomar istället för att bara gå på symtomdämpande läkemedel. Arthur Firstenberg var tidigare redaktör för tidskriften No Place to Hide som publicerade material om hälsofaror om trådlös teknologi.Problemet denna kvinnliga hivpatient hade var att vården inte reagerade. För varje patient som kämpat för rätt diagnos i vården kommer den frågan i SOU 2009:11 att te sig antingen osmaklig eller som ett välkomnande att frågan förts upp på den politiska agendan. Kanske de, de överviktiga, skulle byta ut sin tarmflora istället, till en tarmflora, planera mat som släpper igenom lite mer kalorier istället för att suga upp varenda "droppe". Om Sven-Erik Nordin orkar översätta sin metod till flera olika språk kan fler människor hitta fram till den genom Internet. "Lördagsintervju 73 med Sven-Erik Nordin om cancern bara försvann. En som gjort sig besväret att både sätta sig in i viktig medicinsk problematik och ta del av vad jag skrivit på hemsidan och i min bok "Och cancern bara försvann" är Philippa Göranson. En medicinsk sekreterare har bloggat om Sven-Erik Nordin och hans bok "Och cancern bara försvann" på hälsobloggen Prickiga Huset. Sven-Erik Nordins bloggsida: http://www.svaradoktorn. Hur många patienter som söker kontakt med sjukvården får rätt diagnos vid det första vårdtillfället?Den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) ställer den politiskt korrekta frågan varför patienter undviker att ta kontakt med vården. Kvinnor diskrimineras oftare i vården än män vilket gör tidig upptäckt svårare. Troligen har även utländsk forskningsradie större möjlighet att kunna börja forska på hans metod än den svenska. Hälsa är mycket större än livet eller ens en teoribildning om hälsa eller det som leder till att människors resurser förstärks i positiv riktning. Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet. Vattenintaget är också en avgörande faktor för viktnedgång och en bra hälsa. Ernberg, Ingemar, "Cancerceller tycks älska socker - Otto Warburg hade rätt för 90 år sedan! Något som kan låta som en konspirationsteori nämns - man frågar sig hur det kan komma sig att cancer ökat i världen sedan den tidigare amerikanske presidenten Richard Nixon utropade ett krig mot cancer redan 1971. Det har satsats enorma forskningsbelopp sedan dess.