Reader Comments

Lam luan van cao hoc cac yeu to xa hoi anh huong den hanh vi NTD

by Luận Văn Việt (2020-02-05)


Luận Văn Việt chia sẻ đến bạn các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng. Trong trường hợp bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ luận văn cao học của Luận Văn Việt nhé.

1. Gia đình 

Gia đình dĩ nhiên là một yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng, không những vậy đây được coi là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định mua của người tiêu dùng. 

Gia đình là nơi định hướng tính cách, văn hóa chính vì vậy mà các thành viên trong gia đình chịu ảnh hưởng bởi các thành viên khác, đặc biệt là con cái bị ảnh hưởng bởi bố mẹ. 

Trong gia đình, quyết định mua cũng phụ thuộc vào một hoặc một vài cá nhân. Ví dụ : Con cái học cấp 3 muốn mua máy tính nhưng người quyết định có mua hay không lại phụ thuộc vào bố hoặc mẹ.

Người tiêu dùng cũng có xu hướng hỏi ý kiến của những người thân trong gia đình trước khi quyết định mua một sản phẩm quan trọng nào đó. Chính vì vậy, đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng. 

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp đại học của Luận Văn Việt nhé.

2. Địa vị xã hội 

Trong cuộc sống gắn liền với xã hội, con người tham gia vào nhiều nhóm khác nhau và ở mỗi nhóm đó họ lại có địa vị khác nhau. Chính vì vậy, khi ở địa vị khác nhau các quyết định mua sắm tiêu dùng cũng khác. Ví dụ: Một người là giám đốc một công ty, trên công ty anh ta là người có tiếng nói lớn nhất và mọi quyết định đều do anh ta đưa ra. Nhưng khi trở về nhà, anh ta lại là một người sợ vợ nên mỗi khi quyết định việc gì hay mua sắm anh ta đều phải hỏi ý kiến vợ.

3. Nhóm ảnh hưởng 

Hành vi tiêu dùng cũng chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố mang tính xã hội như nhóm tham khảo. Đây là những nhóm có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hành của người tiêu dùng như: 

Nhóm thân thuộc: Là những nhóm mà cá nhân nằm trong đó và tác động qua lại lần nhau như ông bà cha mẹ, anh chị, bạn bè, đồng nghiệp, công đoàn, đoàn thể và các tổ chức xã hội khác. 

Nhóm ngưỡng mộ: Là nhóm mà cá nhân cũng chịu ảnh hưởng, tuy không phải là thành viên nhưng có ước muốn hiện diện trong đó. 

Nhóm bất ưng: Là nhóm mà hành vi, ứng xử của họ không được sự chấp nhận của cá nhân. Cá nhân thường có các hành động tẩy chay những hoạt động, hành vi của các thành viên nhóm bất ưng này, kế cả các hoạt động và hành v i mua sắm.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp đại học của Luận Văn Việt. Về giá viết luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.

Xem thêm: 

https://luanvanviet.com/khai-niem-dac-diem-va-phan-loai-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc/

https://luanvanvietblog.wordpress.com/2019/04/03/dich-vu-viet-thue-luan-van-cao-hoc-luan-an-tien-si/